สถิติและแนวโน้มการใช้เบราเซอร์

4:42 PM Panna Click 0 Comments


สถิติการใช้เบราเซอร์ในเดือนมีนาคมตั้งแต่ปี 2002 -2013 สถิติการใช้ IE ลดลงเรื่อยมา ปี 2006 - 2011 คนนิยมใช้ Firefox  ปี 2010 - 2013 คนหันมานิยมใช้ Chrome ต่อจากปี 2013  คนจะนิยมใช้เบราเซอร์ใด 

ในสถิติการใช้บล็อกเกอร์ในสัปดาห์นี้  ผู้เขียนเห็น Safari มีสถิติการใช้พุ่งขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งเห็นลูกและเพื่อน ๆ ของลูกใช้ Safari เช่นกัน รอดูกันนาน ๆ ว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมั้ย Chrome จะลดความนิยมลงหรือไม่ แต่หลายคนบ่นว่า Chrome  อืด ไม่ปรู๊ดปร๊าดเหมือนเดิม  (รวมถึงผู้เขียนด้วย แต่ยังทนใช้อยู่)


2013
2013, March
13.0 %
28.5 %
51.7 %
4.1 %
1.8 %
2012, March
18.9 %
36.3 %
37.3 %
4.4 %
2.3 %
2011, March
25.8 %
42.2 %
25.0 %
4.0 %
2.5 %
2010, March
34.9 %
46.2 %
12.3 %
3.7 %
2.2 %
2009, March
43.3 %
46.5 %
4.2 %
3.1 %
2.3 %
2008, March
53.9 %
37.0 %
2.1 %
1.4 %
2007
Internet Explorer
Firefox
Mozilla
Safari
Opera
2007, March
58.7 %
31.8 %
1.3 %
1.6 %
1.6 %
2006
Internet Explorer
Firefox
Mozilla
Netscape
Opera
2006, March
64.7 %
24.5 %
2.4 %
0.5 %
1.5 %
2005, March
72.5 %
18.9 %
3.3 %
1.0 %
1.9 %
2004, March
82.8 %
7.9 %
2.8 %
1.4 %
2003, March
88.0 %
4.2 %
3.4 %
1.2 %
2002
Internet Explorer
AOL
Netscape
March
86.1 %
3.0 %
7.7 %
 ดัดแปลงจาก : Browser statistics and trends. 

0 comments: